Site name

Zpráva

Jesenická poliklinika se připojuje k ZÁVODU S ČASEM 

Samostěrem slin v ústní dutině v odběrové místnosti jesenické polikliniky můžeme nyní pomoci zachránit život 7letého Matěje z Východní Moravy. Biologický materiál, spolu s vyplněným dotazníkem, poslouží jako podklady do národního (121.315 dárců) i celosvětového (40.697.855 dárců) registru dárců kostní dřeně.

Mladý Matěj Křižka trpí vzácnou Diamond Blackfan anemií, kdy se mu netvoří červené krvinky. Od narození je proto závislý na pravidelných krevních transfuzích, které absolvuje jednou za čtyři týdny v Dětské nemocnici v Brně. Transfuze krve jsou zatím jediné účinné, ne však dlouhodobě udržitelné řešení. S transfuzemi je spojeno mimo jiné i hromadění železa v krvi. V dohledné době proto Matěj musí podstoupit transplantaci kostní dřeně.

Matěj je šikovný, mladý kluk. Rád závodí ve všem, se všemi. Do života jde naplno, zvesela a chutí. Je nadšený pro sport. Jako čerstvý školák umí spoustu věcí. Bohužel v registrech dárců kostní dřeně se zatím nenašel vhodný dárce. Síly bohužel nemůže spojit ani s bratrem, který se mu letos narodil.

„Po souhlasu s rodiči Matěje se jesenická poliklinika rozhodla připojit k jeho ZÁVODU S ČASEM. Zveřejněním příběhu Matěje a umožněním náborů nových dárců do registrů v odběrové místnosti jesenické polikliniky chceme přispět k záchraně života Matěje. Prosím a vyzývám všechny mladé lidi z Jeseníku a obcí a měst celého Jesenicka o připojení se k ZÁVODU S ČASEM a pomoci. Jesenicko a jeho obyvatelé jsou proslulí úspěchy v mnoha oborech a aktivitách. Pevně věřím, že to potvrdí nyní i v tom nejcennějším, pomoci zachránit lidský život,“ přiblížil majitel jesenické polikliniky Milan Plesar.

Jesenická poliklinika navázala smluvní spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně o.p.s. (ČNRDD). Ve své odběrové místnosti nově spustila nábor a edukaci dobrovolných dárců do registru dárců kostní dřeně. Vše ve spolupráci s Dárcovským centrem Fakultní nemocnice Olomouc a transplantačním centrem v Plzni.

Vstoupit do ČNRDD může každý člověk ve věku 18–35 let, s váhou nad 50 kg, subjektivně zdravý bez závažných chorob z minulosti. Ochotný k možnému budoucímu oslovení registrem, v případě shody jeho tkáňového typu (jako souboru znaků tzn. HLA antigenů) pro budoucí darování kostní dřeně potřebnému člověku a tím záchraně jeho života. Celý proces vstupu do registru i možné budoucí darování kostní dřeně je dobrovolné a bezplatné.

Jesenická poliklinika je nyní jedním na základě smluvních dokumentů s ČNRDD jedním z 58 náběrových center v ČR. Každý zájemce o pomoc může přijít pomoci (bez nutnosti předchozího objednání) a zaregistrovat se každý pracovní den od pondělí do pátku v době 7.00 – 10.00h do odběrové místnosti v přízemí jesenické polikliniky.