Site name

Zpráva

Centrum odborného sociálního poradenství pro lidi se sluchovým hendikepem na Jesenické poliklinice

Poradenská služba s výdejem pomůcek a příslušenství ke sluchadlům pro osoby se sluchovým postižením sídlí už od února tohoto roku v objektu jesenické polikliniky. Svou kancelář přesunuly Krajská organizace Olomouckého kraje Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Okresní organizace Svazu tělesně postižených ČR z ulice Tovární v Jeseníku do prostor bývalého testovacího centra. Jesenická poliklinika prostory bez váhání nabídla poté, co nový majitel budovy, kde poradna původně sídlila zahájil rekonstrukci objektu k jiným účelům. Bezbariérový vstup je pro klienty ze dvora polikliniky. Poradenství a další služby zde v pondělí a ve středu (po telefonické domluvě i v úterý) ochotně poskytuje
sociální pracovnice paní Eva Hadačová.