Site name

Zpráva

Záměr provozovat mamograf v Jeseníku má zelenou

Po dvou letech usilovné práce nutné pro splnění všech potřebných technických a administrativních předpokladů k provozování mamografu je cesta k vybudování tolik potřebného specializovaného pracoviště v Jeseníku volná. Jesenická poliklinika našla partnera pro realizaci svého avizovaného záměru v akciové společnosti Nemocnice Šumperk, která je připravena zajistit potřebné vybavení a odborné zázemí v objektu polikliniky.

Společná dohoda spočívá v souběžném provozu mamografu v RTG ambulanci, což přinese komfort pro více než dvě tisícovky žen z Jeseníku a okolí, které byly nuceny dlouhé roky jezdit za tímto důležitým vyšetřením do Šumperka. V plánu je mamograf otevřít a zprovoznit do konce tohoto roku.

„Podařilo s nám se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi vyjednat možnost zřídit v jesenické poliklinice detašované pracoviště Nemocnice Šumperk pro mamografické vyšetření. Zbývá dohodnout se na podmínkách jeho provozu,“ potvrzuje předseda představenstva Martin Polach.

„Už při rozsáhlé rekonstrukci RTG ambulance po jejím vytopení v roce 2020 jsme všechny stavební práce přizpůsobili tomu, že v tomto prostoru budeme chtít zajistit provoz mamografu,“ říká jednatel Jesenické polikliniky s.r.o. Milan Plesar. „Po celou dobu jsme se mohli opřít o podporu Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Josefem Suchánkem,“ oceňuje Plesar.

Všechny stavební a technické práce podle přísných norem tehdy zajistila v krátkém termínu a mimořádné kvalitě místní firma Unistav Stavby s.r.o., která je připravena pomoci i v tomto případě. Budoucí společné pracoviště RTG ambulance a mamografu má ambice splnit také legislativní požadavky z pohledu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. O drobných úpravách k naplnění všech zákonem stanovených podmínek provozu se již jedná.

Významným partnerem při jednání o tomto projektu bylo Město Jeseník. Velkou podporovatelkou zřízení mamografu v jesenické poliklinice je od počátku starostka Zdeňka Blišťanová, která vyjádřila vůli města pořízení a provoz mamografu finančně podpořit. „Snahy zřídit ve městě tak potřebné specializované pracoviště pro ženy se datují hluboko do minulosti, ale bohužel z nich vždy sešlo. Jsem přesvědčena, že nyní se nám podařilo připravit řešení, které zajistí v dohledné době zdárnou realizaci,“ kvituje společný projekt starostka.

___________________________________________________________________

Výskyt zhoubných nádorů prsu v posledních letech bohužel neustále stoupá, současně se však snižuje úmrtnost. K tomuto klesajícímu trendu významně přispívá včasné zachycení tohoto onemocnění a prevence. Statistika jasně dokazuje, že pokud se podaří nádor zachytit v počátečním stádiu, je šance na vyléčení větší než 90 %.

Na bezplatné screeningové mamografické vyšetření má v České republice nárok každá žena od 45 let věku v intervalu dvou let. K jeho absolvování je třeba získat doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy ve věku 40–44 let mohou vyšetření podstoupit i bez žádanky za přímou úhradu.

Podle dat Českého statistického úřadu žije ve městě Jeseníku více než 8 300 žen ve věku 40–85+, v rámci ORP Jeseník je to zhruba 21 000.

 Ilustrační foto: