Site name

Zprávy

Na polikliniku se vrací RTG ambulance

Nový majitel polikliniky Milan Plesar tak vyslyšel přání zdejších lékařů, pacientů i města Jeseník, kteří vyjádřili eminentní zájem o její návrat. Špičkový rentgen vytváří vynikající kvalitu obrazu při velmi nízké dávce, tím je dosaženo až o 30 % nižších hodnot rentgenového záření na pacienta. Lékařům umožní monitorování v reálném čase i dálkovou diagnostiku. Náklady na nutnou úpravu prostor, pořízení nového přístroje a administrativní poplatky včetně licencí dosáhly 7 milionů korun.

„Přeji všem, aby tuto novou ambulanci nikdy nepotřebovali. A když už, tak je zde bude čekat nové špičkové pracoviště s moderním přístrojem a vyškoleným ochotným personálem. Od pondělí 2. března 2020 chceme zahájit ostrý provoz,“ uvedl při slavnostním zahájení majitel polikliniky i nové ambulance Milan Plesar.

Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, starostka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák, poslanec Adam Kalous, senátoři Miroslav Adámek a Ladislav Václavec, lékaři polikliniky, zástupci dodavatelských firem, zastupitelé města Jeseníku, Olomouckého kraje a další hosté. Svěcení nového přístroje se zhostil Páter Jiří Marek Kotrba z Římskokatolické farnosti v Jeseníku.

Video ze slavnostního otevření

 Stránka RTG ambulance